Rehuntuotanto

Uusia hyönteistuotteita voidaan saada myös rehumarkkinoille

 Vuonna 2018 Suomessa oli noin 50 kotisirkan tuottajaa. Valtaosa on maaseudun mikroyrittäjiä, jotka tuottavat muutamia kymmeniä kiloja sirkkaa kuukaudessa suhteellisen paljon käsityötä vaativin menetelmin. Nyt, kun alkuinnostus uudesta tuotannosta alkaa olla takana, moni joutuu miettimään, olisiko järkevämpää lopettaa, vai panostaa laajentamiseen ja tuotannon radikaaliin tehostamiseen.

Tähän asti Suomen tuotantohyönteisten markkinat ovat kehittyneet elintarvikkeet kärkenään, mutta uusia avauksia voidaan tulevaisuudessa nähdä myös muilla markkinasegmenteillä, kuten rehutuotannossa. Tämä kuitenkin edellyttäisi teknologialoikkaa ja tuotantokustannusten merkittävä alentamista.

Rehuhyönteisten tuotantomenetelmien kehitys on jo pitkällä muutamassa hyönteisalan edelläkävijämaissa jo pitkällä.  Esimerkiksi hollantilainen yritys avasi kesäkuussa 2019 maailman suurimman, 14 000 m2 laajuisen hyönteistehtaan, jossa tuotetaan kontrolloiduissa ja automatisoiduissa olosuhteissa mustasotilaskärpäsen toukkaa rehujen raaka-aineeksi. Yritys sai vuotta aiemmin 45 milj. € investoinnin uuden tehtaan rakentamiseen. Tuotanto on vielä käynnistysvaiheessa, mutta uuden tehtaan on tarkoitus kymmenkertaistaa vanhan tehtaan tuotanto. (Anon. 2019a).

Toisena esimerkkinä ranskalainen yritys sai 110 milj. €:n investoinnin jauhopukin toukkaa kalanrehuksi tuottavan hyönteiskasvattamon rakentamiseen. Yrityksen suunnitelmana on tuottaa vuosittain 20 000 tonnia proteiinia. Tehdas valmistuu vuonna 2021. Rakennusurakka on osa useamman toimijan yhteistyössä toteutettua projektia, jossa tavoitellaan hyönteisproteiinituotannon kasvattamista kymmenen vuoden aikajänteellä aina  200 000 proteiinitonniin asti. Laajennuksella tavoitellaan 1 mrd € tuloja. (Anon. 2019b).

Hyönteisiä ei vielä tuoteta meillä Suomessa kaupallisesti rehuksi, mutta tutkimuksessa ja teknologiakehityksessä haetaan taloudellisesti kilpailukykyisiä hyönteisten massakasvatusmenetelmiä, jotka mahdollistaisivat tuontiproteiinin korvaamisen yönteisillä kotieläinten rehuissa. Tuotantokapasiteetin radikaali kasvattaminen ja tuotantokustannusten merkittävä pienentäminen samanaikaisesti on suuri haaste.

Hyönteiset maistuvat myös Mustille

Moni Keski-Euroopan ja Pohjois-Amerikan suurista rehuhyönteisten tuottajista on lähtenyt markkinoille erikoisrehuilla tai lemmikkien ruuilla. Hyönteiset ovat luonnollista ja maistuvaa ravintoa monelle lemmikkieläinlajille. Lainsäädännön rajoitukset hyönteisten käytölle lemmikkien ravintona ovat myös vähäiset. 

Lemmikkien ruuan myynti maailmanmarkkinoilla oli 86,6 mrd. USA:n dollaria vuonna 2018. Myynnin odotetaan kasvavan 5 % vuoteen 2023 mennessä. Euroopassa kasvun odotetaan olevan jopa 5,3 %. Australialaiset ja USA:laiset käyttävät eniten rahaa lemmikkien ruokiin. Euroopan maista Suomi, Ranska ja Iso-Britannia ovat kulutustilastojen kärjessä. Meillä Lemmikkien ruokiin kulutetaan yli 50 € vuodessa asukasta kohden.

Suomessa lemmikeille suunnattujen hyönteistuotteiden markkinat ovat pienet, mutta meiltäkin löytyy jo useita yrityksiä, jotka tuottavat esim. eläviä jauhopukin toukkia tai argentiinantorakoita lemmikkien ravinnoksi. Markkinoilla on ainakin yksi sirkkoja sisältävää koiranruoka.

Lemmikkieläimille suunnattujen hyönteistuotteiden markkinoillakin oikeiden kohderyhmien löytyminen on avainasemassa. Esimerkiksi ruoantuotannon ilmastovaikutuksista kiinnostuneet, kasvispainotteista ruokavaliota suosivat kuluttajat saattaisivat valita myös lihansyöjälemmikeilleen hyönteistuotteen, jos sen valmistus olisi tavanomaisia lihavalmisteita ympäristöystävällisempää.

 

 

Hankkeen toteuttajat

toteuttajat

Hankkeen rahoittajat ja sponsorit

rahoittajat